ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI !

Odwiedź też fanpage na FB

 


Strona główna
ZŻWP ZG
Info z WZW i Kół
Władze WZW
Historia WZW
Informacje bieżące
Bibliografia
Kontakt
Galeria zdjęć
Do pobrania
Ciekawe linkiPieśń ZŻWP

Autor: płk Jan Chojnacki
Wykonanie: Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


STATUT ZŻWP

 

WITAMY NA STRONIE INFORMACYJNEJ

WZW ZŻWP


UCHWAŁA PROGRAMOWA XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

do pobrania TUTAJ

 

APEL XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

do pobrania TUTAJ


Warszawa, 16 stycznia 2022 r.

Koleżanki i Koledzy!

Represjonowani!

        Jeśli ktoś był dotąd pewny swoich świadczeń lub zarobków, to dziś tę wiarę zapewne utracił. „Polski Ład” okazał się programem nie tylko fatalnie wprowadzanym, ale również przy okazji edukacyjnym. Rządzący mimowolnie uświadomili znacznej części społeczeństwa co to znaczy stracić część praw nabytych. Oczywiście skala tych „potrąceń” jest zupełnie inna niż w przypadku ustawy represyjnej, mimo to słuszne oburzenie wyrażają w zasadzie wszyscy dotknięci „Polskim Ładem”.

      Potężna inflacja, mordercze podwyżki cen gazu i energii elektrycznej, to kolejne czynniki istotnie wpływające na nastroje społeczne. PiS nie jest w stanie zagłuszyć tego nawet swoją totalną propagandą serwowaną przez TVPiS i inne usłużne media. Ludzie się buntują, niezadowolenie wyrażają nawet dotychczasowi wyborcy partii Kaczyńskiego.

      Te nastroje oczywiście dają nadzieję na przyszłą zmianę, chociaż trzeba koniecznie brać pod uwagę jak silnie zdeterminowani są rządzący. Oni najlepiej wiedzą jakich przestępstw i nieprawidłowości się dopuścili. Strach przed odpowiedzialnością będzie ich pchał do najgorszych czynów, byleby utrzymać władzę. Za wszelką cenę.

      Logicznym wnioskiem jest zatem stwierdzenie, że sytuacja będzie się radykalizować. Musimy być gotowi do działania i wsparcia sił demokratycznych w walce z pisowskim reżimem.

      Pięć lat temu dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi zostało okradzionych. Nie słychać było powszechnego oburzenia. Dziś setki tysięcy obywateli (w tym również wyborców PiS) z niedowierzaniem patrzą na swoje konta bankowe i portfele. A przecież to oczywista oczywistość – zbrodnia nieukarana rozzuchwala. Mogli bezkarnie skrzywdzić 40 tysięcy ludzi i ich rodziny? To mogą krzywdzić miliony. O tym właśnie mówimy od pięciu lat. O 62 ofiarach śmiertelnych i dziesiątkach tysięcy osobistych tragedii. My wiemy kim są rządzący, część społeczeństwa dopiero się tego dowiaduje.

Życzę Wam dużo zdrowia i wytrwałości oraz samych pozytywnych rozstrzygnięć sądowych!

 Zawsze Wam wierny

Andrzej Rozenek


Dodatkowo do podanej informacji:

prenumerata poprzez swoje Koło nic więcej nie kosztuje,

jak 7 zł/egz./m-c


W bieżącym roku w czerwcu mija 40 lat od powstania ZŻWP

W linku do pobrania materiały, wspomnienia - TUTAJ 


USTAWA

z dnia 19-6-2020 roku
"Wyciąg"

Art. 28. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu: „1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.


APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się z trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo - Rzeczpospolitą Polską. Szczególna koniunktura międzynarodowa po I wojnie światowej, rozpad trzech państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o fenomenie Niepodległości.

czytaj więcej...


List do Premiera

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest zbulwersowane wypowiedzią Pana Premiera w Parlamencie Europejskim w dniu 4 lipca 2018 r. Odpowiedź Pana Premiera na pytanie eurodeputowanego Pana Janusza Zemke odbieramy jako lekceważenie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, o której mowa w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej...


1.  Uprzejmie informujemy, że pod adresem internetowym  http://www.cmsur.pl/  uruchomiona została strona internetowa Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych.  Na razie zawiera ona informacje podstawowe, w razie potrzeby będzie rozbudowywana. Oczywistym jest, że najlepiej byłoby gdyby do potrzeby jej rozbudowy nigdy nie doszło. 

2. Informuję, że materiał "Wielka Lustracja" opublikowany został w weekendowym wydaniu Dziennika "Trybuna".  Bardzo dziękuję nieznanej osobie, która przesłała go do gazety. Okazało się, że  wzbudził on spore zainteresowanie. Wyrazem tego było kilkanaście telefonów z prośbą o dodatkowe informacje, które odebrałem od poniedziałku do środy. O dziwo przeważały telefony byłych żołnierzy służby zasadniczej obawiających się o swoje emerytury.  W związku z powyższym przesyłam do ewentualnego wykorzystania artykuł w postaci gazetowej. Proponuję rozważenie zamieszczenia go na Waszych stronach internetowych. Zachęcam również do informowania osób zainteresowanych o stronie internetowej Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych, na której będą zamieszczane aktualne i bardziej szczegółowe informacje.

czytaj więcej...

Henryk Budzyński


Degradacje żołnierzy

     MON przygotowało projekt ustawy, który umożliwi spełnienie zapowiedzi ministra Antoniego Macierewicza o pozbawieniu stopni generalskich Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Ale przy okazji otworzy drogę do degradacji wszystkich byłych żołnierzy i oficerów.

czytaj więcej...


Do emerytów wojskowych

     Wiemy wszyscy, że 5 grudnia 2016 r. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Dotyczy on obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych. W sensie legislacyjnym jest on wiernym odwzorowaniem uchwalonej 16 grudnia 2016 r. ustawy represyjnej obejmującej policjantów i funkcjonariuszy służb ochrony państwa i niesie za sobą analogiczne skutki.

czytaj więcej...


Wojna pis z emerytami wojskowymi

Plan drastycznego obniżenia emerytur żołnierzom, którzy w czasie PRL służyli w formacjach uznanych dziś za "niesłuszne", stanął podkomendnym prezesa ością w gardle. I nie ma tego jak przełknąć, ani wypluć.

czytaj więcej...


Brutalna prawda o armii Macierewicza
Eksperci nie mają wątpliwości

Pod jego rozkazami wywiad wojskowy przestał praktycznie istnieć. Szef MON dzieli najsilniejszą dywizję pancerną w Polsce, osłabiając jej wartość bojową. To spełnienie marzeń każdego rosyjskiego dowódcy. Ściany wschodniej na pierwszej linii mają bronić zamiast żołnierzy zawodowych, weekendowi. Amerykanie nawet nie chcą z Polską rozmawiać na temat przekazania w ręce Macierewicza rakiet Tomahawk.

czytaj więcej...


Protokół z posiedzenia "okrągłego stołu"
służb mundurowych

warto poczytać...


Obecna sytuacja w armii

Poniżej ciekawy tekst dotyczący sytuacji w armii - dla mnie anonimowego autora, bo nie podpisany - ale wart przeczytania.
Exodus żołnierzy wyklętych oznacza inwazję marcowych majorów.

czytaj więcej...


Polecamy zapoznanie się z opinią
Biura Analiz Sejmowych

OPINIA ZLECONA prof. dr hab. Marek Chmaj Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k. Warszawa

czytaj więcej...


List jeszcze oficera WP

Jeszcze jestem oficerem WP, choć pewnie już niedługo… Przeżyłem różne rządy i wielu ministrów, ale nigdy dotąd etos armii, ranga munduru i żołnierski honor nie leżały tak nisko jak obecnie. Wystarczyło niewiele ponad rok, by wszystkie te wartości legły w gruzach. Nie jest to czas dla prawdziwych żołnierzy, dla ludzi honoru. To okres żniw dla koniunkturalistów, osób bez charakteru, bez moralnego kręgosłupa i bez odwagi (nawet tej cywilnej).

czytaj więcej...


List byłego żołnierza
Żandarmerii Wojskowej do władzy

Jestem byłym żołnierzem zawodowym żandarmerii wojskowej. Pamiętam, jak w okresie mojej służby podkreślano, że właśnie "żołnierzem", a nie funkcjonariuszem, choć to formacja o charakterze stricte policyjnym i dziś jej widocznym wyróżnikiem są oznaczenia "MP"-military police – policja wojskowa.

czytaj więcej...


US Army w Polsce broni i płaci

Każdy ponosi koszty pobytu – tłumaczy MON zasady finansowe obecności sojuszniczych wojsk w Polsce.
Na poligonie w Drawsku Pomorskim rozpoczęły się holenderskie ćwiczenia Bison Drawsko 2017. Bierze w nich udział 4,5 tys. żołnierzy z sześciu państw. W manewrach wezmą też udział amerykańscy żołnierze, którzy wzmacniają teraz wschodnią flankę NATO.

czytaj więcej...


MON o planach na 2017 rok

Premier Beata Szydło przegląd podległych jej resortów rozpoczęła od spotkania z szefami MON i MSWiA. Zapowiedziała, że priorytetem dla rządu PiS w tym roku będzie bezpieczeństwo. W szerszym kontekście ma nad nim czuwać minister Antoni Macierewicz.

czytaj więcej...


Pismo Prezesa ZG do Prezydenta Europejskiej Organizacji Stowarzyszeń Żołnierzy

Znając Pana zaangażowanie w obronę praw żołnierzy zwracamy się do Pana z gorącą prośbą o udzielenie nam pomocy w obronie przed skrajnie krzywdzącymi rozwiązaniami prawnymi, wprowadzanymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, a skierowanymi przeciwko dużej grupie emerytów wojskowych.

czytaj więcej...


Weteran GROM wygarnia Macierewiczowi

Minister Antoni Macierewicz organizuje swoje igrzyska nienawiści. Upokarza kolejne grupy oficerów. Łamie kręgosłupy, a jego publiczne wypowiedzi, to jak cios z plaskacza w twarz. Nie wiem jak generałowie mogą to jeszcze znosić.

czytaj więcej...


Dryfowanie na obrzeżach NATO

Gdy słyszę o rewolucji, która może dotknąć tysięcy oficerów, chorążych i podoficerów, także wdów po zmarłych żołnierzach, czuję dyskomfort – pisze wojskowy.

czytaj więcej...


Degradacja żołnierzy

 

Szef MON Antoni Macierewicz chce mieć prawo degradacji żołnierzy będących już poza armią, także tych, którzy już nie żyją. Brzmi dość zaskakująco, ale taka polityka kadrowa w zaświatach - jak ironicznie o tym projekcie mówią jego krytycy...

czytaj więcej...


CD czystki w armii

 

Seria dymisji generałów i pułkowników - z najważniejszym dowódcą na czele. Jak mówią sami wojskowi, to prawdziwa czystka. Jak wynika z relacji odchodzących oficerów, to czystka robiona rękoma

czytaj więcej...


Tylko do Panów wojskowych


To nie my, dzisiejsi emeryci, tworzyliśmy rzeczywistość, w której przyszło nam żyć i pracować


Czystka w armii


      Zbiorowe odejście kluczowych dowódców to czerwona kartka dla ministra Macierewicza. l karny dla demokracji, bo wraz z nimi odchodzi również niezależna i odporna na polityczne naciski armia.
      Pułkownik A. w styczniu pożegna się z mundurem. Właśnie wszczęto wobec niego procedurę odejścia z armii w trybie natychmiastowym. A. jedynie może domyślać się, dlaczego po 20 latach służby kierownictwo resortu uznało, że „ważny interes armii" wymaga jego odejścia.Witajcie w nowej bajce


Do odważnych świat należy...
Brawo panie pułkowniku za postawę żołnierzaProszę zajrzeć na stronę FSSM RP i na Facebooku
albo na Twitterze

Zachęcamy również do odwiedzenia strony
Zarządu Głównego ZŻWP, odnośnik obok


NOWY WZÓR LEGITYMACJI

zobacz rozporządzenie MON


     W przeddzień dnia 1 listopada delegacja WZW oddała hołd pamięci żołnierzom poległym w czasie wyzwalania ziem zachodnich pod pomnikiem Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego na poznańskiej Cytadeli

       
W maju 2015 roku na Poznańskiej Cytadeli odbyła się doniosła uroczystość związana z odsłonięciem pomnika „Żołnierzom 2 Armii WP”. Poprzedziła ja kilkuletnie przygotowania sięgające października 2009 r., kiedy to powołano do życia Komitet Budowy Pomnika. W jego skład weszli nieczynni już zawodowo generałowie Wojska Polskiego mieszkający w Poznaniu, dowódcy poznańskich jednostek i instytucji wojskowych, poznańscy parlamentarzyści, a także Prezesi Stowarzyszeń i Związków skupiających kombatantów i byłych żołnierzy Wojska Polskiego.

czytaj więcej...

fotografieKartka z kalendarza na stronę

 

Sentencja dnia: 

Adres:


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki

ul. Wysoka 5/1,  61-850 PoznańTelefon
:

 

618 519 712
e-mail      Konto bankowe:

mBank

 

86 1140 2004 0000 3602 7867 0985


NIP: 778-14-01-512
KRS:
0000141267
Biuro Wielkopolskiego Zarządu pełni dyżury w każdą środę

od 1000 do 1300

 
Stronę odwiedziło  Liczniki  zainteresowanych

od grudnia 2012 r. 


 

Prognoza pogody

 
 
 
@copyright WZW ZŻWP

Aktualizacja strony: 26.06.2022 19:04