WIELKOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI

informacje bieżące

 Strona główna
ZŻWP ZG
Info z WZW i Kół
Władze WZW
Historia WZW
Informacje bieżące
Bibliografia
Kontakt
Galeria zdjęć
Do pobrania
Ciekawe linki

 

 


Sztandar dla Koła ZŻWP w Witkowie, na Jubileusz 35- lecia powstania Koła

 

           Na zwołane 11 kwietnia 1981 r. zebranie założycielskie Koła w Witkowie odbyte w sali oświatowej Klubu Garnizonowego, przybyło 44 byłych Żołnierzy Zawodowych. Na zebraniu wybrano 9 osobowy Zarząd Koła, 3 osobową Komisję Rewizyjną i delegatów na Zjazd Wojewódzki ZBŻZ w Koninie.

          Prezesami zarządu Koła kolejno byli: ppłk rez. Marian Gradek (1981-1985), ppłk rez. Zbigniew Kacza (1985-1988), ppłk rez. Marian Gradek (1988-1990), ppłk rez. Jan Nowak (1990-2005), chor. w st. spocz. Ludwik Rajzel (2008), ppłk rez. Jan Nowak (od 2008 do chwili obecnej). Liczba członków koła systematycznie wzrastała, licząc na koniec 1981 r. 70 osób, w 2004 r. – 180. Od tego roku zanotowano spadek do 108 w 2011 r.; obecnie koło ZŻWP w Witkowie liczy 99 członków. V ogólnokrajowy Zjazd ZBŻZ w 1987 r. zmienił nazwę związku na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, by od 2004 r. po kolejnej zmianie przyjąć nazwę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Od 1986 r. we wszelkich uroczystościach towarzyszył im sztandar ufundowany ze składek członkowskich koła, kadry zawodowej jednostek wojskowych pobliskiego Garnizonu Powidz i organizacji paramilitarnych Konina. Wręczenia sztandaru ówczesnemu prezesowi koła ppłk rez. Zbigniewowi Kaczy, dokonał dowódca Garnizonu Powidz – płk Stanisław Lubojański 23 sierpnia 1986 r. z udziałem społeczeństwa, kadry zawodowej i żołnierzy jednostek wojskowych  Garnizonu Powidz z ich sztandarami i kompanią honorową, a uroczystością dowodził ówczesny szef Sztabu 3 pułku zaopatrzenia ppłk dypl. inż. Czasław Dykszak.

          Po 30 latach, 17 czerwca 2016 r., teraz już płk rez. Czesław Dykszak, ponownie prowadził uroczystość wręczenia sztandaru dla swojego Koła ZŻWP w Witkowie, ale w jakże zmienionych warunkach, niestety bez: sztandarów jednostek wojskowych garnizonu, kompanii honorowej, młodszych kolegów oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy zawodowych WP. Jest to skutek rozwiązania porozumienia między MON, a ZŻWP od 5 lutego 2016 r. o czym mówił z nieukrywanym żalem prowadzący ceremonię.

          Uroczystość wręczenia sztandaru, zbiegła się z Jubileuszem 35 lecia powstania Koła ZŻWP w Witkowie. Imprezę zapoczątkowało wysłuchanie i odśpiewanie hymnu państwowego, następnie prezes koła ppłk rez. Jan Nowak powitał wice prezesa WZW w Poznaniu, członka ZG ZŻWP ppłk w st. spocz. Henryka Kanię, prezesa WZW płk rez. dr Zygmunta Maciejnego, przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, prezesów współpracujących z kołem firm, delegacje zaprzyjaźnionych kół i członków koła z Witkowa; Koło ZŻWP im. 31 brt Babki, reprezentowała ośmioosobowa delegacja. Następnie prezes koła przekazał prowadzenie dalszej uroczystości płk rez. Czesławowi Dykszakowi, który wygłosił referat przedstawiający 35 letnie dokonania koła. Uroczystość umilił występ artystyczny zespołu „My Młodzi”. Po krótkiej przerwie odczytano akt ufundowania sztandaru dla koła, nastąpiło wbicie gwoździ pamiątkowych przez gości honorowych i poświęcenie sztandaru przez ks. ppłk Piotra Gibasiewicza – proboszcza gnieźnieńskiej parafii wojskowej, będącego także kapelanem 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,  który w swoim krótkim, ale jakże sensownym wystąpieniu wskazał na potrzebę porozumienia się, a nie podziałów, które do niczego dobrego nie prowadzą.  Po przekazaniu sztandaru prezesowi koła ten wręczył go pocztowi sztandarowemu, który po jego prezentacji umieścił go w stojaku. Wysłuchano hymn ZŻWP i przystąpiono do wręczania odznaczeń  i wyróżnień związkowych. Wręczali je członek ZG ZŻWP ppłk w st. spocz. Henryk Kania, prezes WZW płk rez. dr Zygmunt Maciejny w asyście prezesa Koła w Witkowie ppłk rez. Jana Nowaka.

          Na wniosek Prezydium WZW w Poznaniu, odznaczono członków Koła w Witkowie: Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ŻZWP” – ppłk rez. Jana Nowaka, a Złotymi Medalami XXXV- lecia ZŻWP,  Panów: Mariana Gadzińskiego – burmistrza Miasta i Gminy Witkowo Piotra Jóźwika – przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Witkowo, a z Koła płk rez. Czesława Dykszaka i ppłk rez. Jana Nowaka. Uchwałą nr 2/V/16 z 23 maja 2016 r. Prezydium WZW ppłk rez. Janowi Nowakowi nadało tytuł „Człowieka Związku Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Roku 2015”.

          Na wniosek Zarządu Koła ZŻWP w Witkowie Kapituła Odznaki za ponad przeciętne zaangażowanie w działalności społecznej odznaczyło n/w kolegów Krzyżami „Za Zasługi dla ZŻWP:  Złotym – Czesław Dykszak, Sylwester Korpik, Srebrnym – Eugeniusz Maciejewski, Czesław Rodak,  Jerzy Żmudziński, Mirosław Stysiak, Jan Zawilski, Brązowym – Leon Siewka, Tadeusz Kosiński, Wiesław Jasiński, Maciej Barszcz, Zygmunt Babicz, Adam Kociuba, Henryk Błaszak. Złotymi Medalami XXXV-  lecia ZŻWP wyróżniono 30 kolegów z Koła Witkowo. Ponadto 11 osób, przedstawicieli władz samorządowych - fundatorów sztandaru, otrzymało Złote Medale XXXV – lecia ZŻWP. Po tej ceremonii kilku zaproszonych gości, w krótkich wystąpieniach podziękowało za możliwość udziału w tej uroczystości, życząc dalszych sukcesów i owocnej współpracy w dalszych latach  działalności koła.

          Po oficjalnej części uroczystości jej uczestnicy, zostali zaproszeni przez Zarząd Koła ZŻWP w Witkowie, na spotkanie towarzysko-integracyjne do urokliwie położonej nad jeziorem powidzkim Restauracji „Jabłona”, z której roztaczały się sielskie widoki. Należy w tym miejscu podkreślić, że osoby biorące w nim udział są pełni uznania za stworzenie przez organizatorów wspaniałego, ciepłego klimatu z tańcami włącznie, wzorowej obsługi restauracji oraz wykwintnego menu. „I Ja tam byłem, miód i wino piłem, a com widział i słyszał w artykule zamieściłem”.

 mjr dr Tadeusz Böhm


Otwarte plenarne posiedzenie Zarządu WZW

          W dniu 13 czerwca, w przeddzień 33. rocznicy powstania Związku, odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Zarządu WZW z udziałem Prezesa Związku gen. dyw. w st.spocz. dr Franciszka Puchały w klubie żołnierskim przy CSWL w Poznaniu. Po powitaniu przybyłych gości i uczestników przez Prezesa WZW płk w st. spocz. dr Zygmunta Maciejnego wręczono najbardziej zasłużonym odznaczenia związkowe i dyplomy, a jubilatom 85. latkom upominki. Prezes Związku podziękował całej wielkopolskiej organizacji wojewódzkiej za zaangażowanie w pracy społecznej i za wiele inicjatyw podejmowanych przez Zarząd, jak i poszczególnych członków.

          Następnie wszyscy uczestnicy przeszli na plac apelowy, gdzie odbyły się uroczystości związane ze świętem Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.

Zdjęcia z obu imprez dostępne w galerii.

 

Obchody Święta Kobiet 2014

          W bieżącym roku Święto naszych pań obchodziliśmy na dwudniowej wycieczce zorganizowanej przez Koło przy Żandarmerii Wojskowej do Złotego Stoku. Wyjazd autokaru z Poznania nastąpił wczesnym sobotnim porankiem 8 marca. Na miejsce przybyliśmy późnym popołudniem, zwiedzając po drodze m.in Luterańską Świątynię Pokoju w Świdnicy. Po ulokowaniu w hotelu, udaliśmy się do restauracji na uroczyste przyjęcie trwające do późnych godzin nocnych.

          Następnego dnia zwiedzaliśmy kopalnię złota. Niezapomniane wrażenia pozostaną w naszej pamięci, a namiastkę z nich można zobaczyć w galerii zdjęć.

 

Obchody Święta Wojska Polskiego w WZW

            Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W okresie II Rzeczypospolitej obchodzono je jako „Święto Żołnierza”, usankcjonowane prawnie rozkazem Ministra Spraw Wojskowych - gen. broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 r. Obchodzono je w okresie II wojny światowej na zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 r. W następnych latach obchodzono Święto Wojska Polskiego 12. października, upamiętniając bitwę pod Lenino.

            Po transformacji ustrojowej w 1989 r., w następnych dwóch latach: 1990 r. i 1991 r., obchodzono je 3. maja. Natomiast uchwałą Sejmu RP z 30. lipca 1992 r. wprowadzono zapis ustanawiający Święto Wojska Polskiego – 15. sierpnia.

            Święto Wojska Polskiego w 2013 r. uroczyście obchodzono w Poznaniu 13 sierpnia na Placu Wolności z udziałem władz miasta, wojska, kombatantów i licznie zgromadzonych mieszkańców Poznania.

            Z inicjatywy Prezydium WZW ZŻWP, 13 sierpnia 2013 r. po oficjalnych uroczystościach na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyło się spotkanie koleżeńskie byłych żołnierzy zawodowych – członków ZŻWP, w restauracji „Pod Sosenką”. Spotkanie otworzył Prezes WZW ZŻWP w Poznaniu, płk dr Zygmunt Maciejny, serdecznie witając zebranych.  Po krótkich słowach nawiązujących do święta, przedstawił kolejno przybyłych kolegów, spośród których największą grupę w ilości 8 osób reprezentowali członkowie Koła ZŻWP im 31. brt. w Babkach k/Poznania. Były toasty, wspomnienia i pieśni patriotyczne, które przygrywał nam na bandżo kol. Klimkiewicz.

 mjr w st. spocz. dr Tadeusz Böhm

Zdjęcia z uroczystości w galerii, a także w portalu "Głos Wielkopolski"

 

 

GNIEZNO 2013

KONFERENCJA, SEJMIK, WRĘCZENIE SZTANDARU

           W dniach 13 i 14 czerwca 2013 r. miały miejsce w Gnieźnie uroczyste obchody 32. rocznicy powstania ZŻWP, organizowane w pierwszej stolicy Polski - Gnieźnie, pod honorowym patronatem: Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Dariusza Pilaka i Prezydenta Miasta Gniezna Pana Jacka Kowalskiego. W pierwszym dniu odbyła sie Konferencja Popularno-Naukowa pt. "Polsko-niemieckie pojednanie elementem patriotycznego wychowania młodzieży" na terenie Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie, a w godzinach popołudniowych odbył sie Sejmik Korespondentów "Głosu Weteranów i Rezerwisty". Na sejmiku, Rada Redakcyjna "GWiR" uhonorowała naszego kolegę mjr dr Tadeusza Böhm statuetką "SOWY" Osiągnięcia Roku 2012, czasopisma "Głos Weterana i Rezerwisty". Następnego dnia miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru. W programie obchodów znalazły się: Msza św. w Kościele Garnizonowym, uroczystość wręczenia sztandaru Zarządowi Głównemu ZŻWP na rynku gnieźnieńskim i koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.
Zdjęcia z uroczystości w
galerii, a także w portalu "Nasze Miasto"

 

ZAWODY SPORTOWO - OBRONNE

           W dniu 24 maja 2013 r. miała miejsce „XI edycja Zawodów Sportowo – Obronnych ZŻWP” szczebla wojewódzkiego. Zawody zorganizowane przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Poznaniu zostały przeprowadzone na strzelnicy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych  „Olszynka” w Biedrusku.

Sprawozdanie z zawodów do pobrania tutaj.

Zwycięzców zawodów sportowo-obronnych w klasyfikacji indywidualnej za poszczególne konkurencje wyróżniono medalami. Pogoda dopisała wspaniale. Bez deszczu i bez słońca, które nie podświetlało przyrządów celowniczych. Po emocjach strzeleckich sjesta przy grochówce wojskowej w restauracji "Kuźnia".

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie.
Kilka ujęć fotograficznych znajdziecie w
galerii.

 

12 kwietnia br. - Ważny dzień w WZW

W tym dniu odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Poznaniu oraz IX Wojewódzki Zjazd Delegatów

 

  1. Dumą i znaczeniem każdego związku – a szczególnie wojskowego – jest sztandar, jako symbol wierności, odpowiedzialności i patriotyzmu w służeniu środowisku i Ojczyźnie. Dziś WZW otrzymał trzeci sztandar.

                   I.  Sztandar ZBŻZ ZW w Poznaniu otrzymał 10-10-1986 r.. Fundatorem sztandaru była kadra zawodowa Poznańskich Jednostek Wojskowych. Sztandar wręczył D-ca WL gen. dyw. pilot Tytus Krawczyc – dla członka Prezydium ZG – prezesa ZW płk Henryka Kudły. Uroczystość odbyła się w Zamku Poznańskim.

                   II.  Sztandar ZBŻZiORWP ZW otrzymał 07-05-1999 roku. Fundatorem sztandaru byli: Prezes MTP, Kadra WSOWP, jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Poznań. Sztandar wręczył dla członka ZG – prezesa ZW ppłk Zdzisława Andrzejewskiego – Prezes ZG płk Zenon Biesaga. Uroczystość odbyła się na placu koszarowym byłej WSOSK przy dużym zaangażowaniu Komendanta CSWL gen. bryg. Krzysztofa Pajewskiego. To były lata, gdzie byliśmy jako Związek szanowani przez Wojsko Polskie.

                   III.  Sztandar ZŻWP ufundowała sobie wielkopolska organizacja ZŻWP. Uroczystość odbyła się przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w dniu 12-04-2013 r. Sztandar wręczył dla członka ZG, prezesa WZW płk Zygmunta Maciejnego – prezes ZŻWP gen. dyw. Adam Rębacz – a prezes WZW przekazał go dla pocztu sztandarowego. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: posłanka SLD pani Krystyna Łybacka i Komendant CSWL płk dypl. Piotr Kriese. Gwoździe do drzewca sztandaru wbijali chrześni sztandaru, prezesi Kół i niektórzy goście uroczystości. Cała uroczystość odbyła się wg ceremoniału wojskowego. W uroczystości uczestniczyły wszystkie sztandary ZW i Kół ZŻWP – Koła ze Śremu i Powidza. Sztandar udekorował Prezes ZŻWP przyznanym odznaczeniem. W uroczystości uczestniczyła duża ilość członków ZŻWP, delegaci na IX Zjazd WZW, zaproszeni goście i młodzież.

  1. Drugim bardzo ważnym przedsięwzięciem WZW był IX Zjazd delegatów i Prezesów Kół ZŻWP. Swoją obecnością Zjazd zaszczycili:

-   Prezes ZŻWP, który uczestniczył przez cały czas obrad.

-   Posłanka SLD Pani Krystyna Łybacka, która po złożeniu podziękowań za solidną pracę i życzeń na dalszą działalność – pożegnała się z uczestnikami IX Zjazdu.

-   Prezes Wielkopolskiej Organizacji LOK – gen. Głuszczyk w towarzystwie sekretarza i dyrektora Biura LOK.

-   Goście zabrali głos, podkreślali dobrą działalność WZW i życzyli dalszych sukcesów, wręczali pisemne podziękowania.

Na podkreślenie zasługuje opracowanie na Zjazd dokumentu zawierającego sprawozdania i wszystkie dokumenty obowiązujące w obradach Zjazdów. Dokument ten otrzymali wszyscy uczestnicy IX Zjazdu. To pozwoliło prezesowi WZW płk Zygmuntowi Maciejnemu na krótkie wprowadzenie do dyskusji.            W czasie dyskusji głos zabrało 8 osób przedstawiając swoje uwagi do działalności WZW, składali różne propozycje na przyszłość. Do wielu wystąpień w dyskusji ustosunkował się Prezes ZŻWP – zabierając głos trzykrotnie.

Bardzo sprawnie prowadzono realizację porządku obrad przez dwóch delegatów, ppłk Henryka Kanię i mjr Jerzego Pankowskiego. Obrady trwały 6 godzin z przerwą na obiad. Dyskusję przeplatano realizacją spraw organizacyjnych (zgłaszanie kandydatów do poszczególnych struktur, głosowania, ogłoszenia wyników). To dobra forma prowadzenia obrad i wyborów.

Wybrano nowe władze:

-       Prezesa WZW – płk dr Zygmunta Maciejnego – także na delegata na IX Zjazd Krajowy.

-       Ośmiu członków WZW.

-       Do WZW weszło z urzędu 12 prezesów Kół WZW ZŻWP.

-       Wiceprezesami zostali wybrani:

    -  ppłk Stanisław Klimczyński

    -  ppłk Henryk Kania – także na delegata na IX Krajowy Zjazd ZŻWP

-       Sekretarz – płk Szczepański

-       Skarbnik – st.chor.sztab. Krzysztof Stolc

-       Księgowy – ppłk Teofil Łopaczewski

-       Przewodniczącym WKR – wybrano mjr Jerzego Pankowskiego

-       Przewodniczącym WSK – wybrano płk Edwarda Bielę

Przebieg obu uroczystości pokazał dobrą organizację – co świadczy o odpowiedzialności funkcyjnych członków WZW.

Jan Czajor